לוגו אתר
ליווי מתמשך - אובג׳קטיב

ליווי מתמשך.

לאחר היישום של התכנית הפיננסית מומלץ להיפגש אחת לתקופה לבחינה מחודשת. מעת לעת עלולים להיווצר שינויים בהעדפות, שינויים במצב הכלכלי של המשפחה מכל סיבה שהיא, קבלת ירושה, בונוס גדול בעבודה או מימוש אופציות, גידול במספר הנפשות בתא המשפחתי ועוד.
כמו כן, מעת לעת ישנם שינויים בשווקים הפיננסים, השווקים הריאלים, רגולציה ועוד. כל שינוי כזה מצריך לפחות חשיבה על בחינה מחודשת של התכנית.
הליווי המתמשך מאפשר לכם להתייעץ איתנו בכל זמן ובכל נושא וכן מאפשר בחינה מחודשת של התכנית אחת לתקופה שנקבעה מראש בהתאם לצרכים שלכם. אתם המנכ"לים ואנחנו שואפים להיות מנהלי הכספים שלכם לאורך זמן.